Reiki-2 cursus

Na reiki-1 kunt u verder met reiki-2. Dit kan als het tenminste zes maanden geleden is, dat u de cursus reiki-1 hebt gedaan. Beter is het om er nog een wat langere tijd tussen te laten. Reiki-1 moet eerst een plaatsje krijgen in uw leven, want u zult zien dat er wel wat gaat veranderen.

Reiki-2 is een vervolg op reiki-1. Zonder reiki-1 kunt u geen reiki-2 doen.

De nadruk van deze cursus ligt op uitbreiding van uw kennis over reiki. U krijgt één inwijding. Hierdoor wordt uw kracht nog sterker. We oefenen de handposities en leren er belangrijke extra dingen bij. Een van de boeiendste dingen bij reiki is het geven van energie op afstand. Dit leert u in deze cursus. Ook leert u werken met de gevoelenskaartjes.

Cursusmateriaal reiki-2

Bij de reiki-2 cursus krijgt u:

  • Een cursusmap met informatie.
  • Een boek over chakra’s.
  • Een setje gevoelenskaartjes.
  • Een rustgevende CD naar keuze om tijdens de reikibehandeling te draaien.
  • Een schrijfblok met pen.
  • Een cursuscertificaat, na afloop.

Reiki-2 individueel

De individuele cursus bestaat uit 2 dagen van 5 uur, met een week ertussen of uit 4 sessies van ongeveer 2,5 uur in 4 achtereenvolgende weken. De totale cursusduur is namelijk 10 uur. De dagen en tijden worden in onderling overleg vastgesteld. U wordt behandeld door de reikimaster en de theorie komt aan de orde. U oefent minstens één keer op een proefpersoon. Die kunt u zelf meenemen of die kan door ons worden geregeld. Na ongeveer een maand is er een herhalingssessie. De opgedane kennis wordt dan nog een keer geoefend op een proefpersoon.

Reiki-2 groepcursus

De groepscursus bestaat uit 2 dagen van 10.00 – 15.00 uur, met een week er tussen. De dagen worden in onderling overleg vastgesteld. Tussen de middag is er een lunch, die bij de prijs is inbegrepen. De grootte van de groep is maximaal 2 personen. U wordt behandeld door en oefent op uw medecursist en de theorie komt aan de orde. Na ongeveer een maand is er een herhalingssessie. De opgedane kennis wordt dan nog een keer geoefend op de medecursist of op een andere proefpersoon. 

Het is ook mogelijk om de groepscursus in 4 sessies in 4 achtereenvolgende weken te doen.

Cursusprijzen

Reiki-2 groepscursus: € 385,--  per persoon.

Reiki-2 individueel: € 485,--  per persoon

Voor de duidelijkheid: alle cursusprijzen zijn inclusief koffie en thee en inclusief de genoemde cursusmaterialen en bij de dagcursus tevens inclusief lunch. Ook is de herhalingssessie, na ongeveer een maand, bij de cursusprijs inbegrepen.

Reikipraktijk Eigen-Wijsheid

Margrietstraat 19b
4241 BA Arkel

Top